1. 1.
    flamenkcede hoscakal demektir
    1 ... liberty
  2. 2.
    Telaffuzu zor olmamakla beraber 'duuui' diye bir seferde okunan kelime.
    2 ... mystic rose