1. 1.
    işinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz.
    ... frozen hopes
  2. 2.
    ormanda yürüyüp, yakılacak odunları görmeyendir.
    ... linka