1. 0.
    devletin hemen harekete geçip münasip bir yere elektrik bağlantısını kurması gereken durumdur. Fekat nerede bu devlet ?
    -1 ... egzotikayi