1. .
    istenen, sahip olmak ya da yapmak istenilen, istek uyandıran, çekici, arzu edilir anlamlarına gelen ingilizce kelimedir.
    ... thelma