1. .
    Avrupa Birliği müktesebatı uyarınca çıkarılan bir direktif ya da karar sonucunda üye ülkelerin bu direktif ya da karara yönelik olarak iç hukuklarında düzenleme yapmasını zorunlu kılan ve bu şekilde yürürlüğe girmesi durumudur. (bkz: doğrudan etki)
    ... sargatanas