1. 1.
    ing, aşağılama, küçümseme, hor görme, ayıp, hakaret, yüz karası, nefret, iğrenme, mahkemeye itaatsizlik.
    ... delicious