1. 1.
    "insanın tüm gücünü kullanarak gösterdiği gayret" anlamındaki latince sözcük. spinoza'ya göreyse bir canlının varlığını sürdürebilmek ve koruyabilmek için tüm gücünü sarfetmesi durumudur.

    ayrıca boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin çevirdiği makalelerden oluşan zamanında üç ayda bir yayımlanmış şimdiyese iki ayda bir yayımlanmakta olan çeviri dergisi.
    ... dr cureklibatur ve bay arkin