1. 1.
    (bkz: clifford shull)
    ... sezer alvuroglu