1. 1.
    harflere verilen sayılarla sözlerden anlam çıkarma ilmi.
    ... carriye roxalina