1. 1.
    askeri trampet takımı ile çalınan sinyal.
    ... gigantic