1. .
  organizmalar arasında yapılan dölleme (hayvanlarda çiftleştirme , bitkilerde tozlaştırma) çalışmalarına genetikte çaprazlama adı verilir.
  7 ... kacak kelebek
 2. .
  mendel , farklı karakterlerin birbirinden bağımsız davranışını denetlemek üzeremelezbitkileri resesif karakterleri taşıyan homozigotlarla çaprazladı.
  bir melezin ( veya genotipi bilinmeyen bir bireyin) ana ve babasıyla (veya onlarla aynı genotipteki bir bireyle) çaprazlamasına geri çaprazlama adı verilir.
  eğer melez birey söz konusu karakterleri bakımından bir resesif homozigotla çaprazlanıyorsa, buna test çaprazlaması da denilir.
  test çaprazlaması genotipi bilinmeyen bireyin özelliklerinin ortaya çıkarılmasına olanak verir.
  7 ... kacak kelebek