Advertisement

 1. 1.
  iktidar partisinin göreve getirdiği milletvekilleri.
  1 ... cnnturk
 2. 2.
  milli güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü tehtide karşı, önlemler almak görev ve yetkisine sahiptir.
  ... unique270
 3. 3.
  tanıdık ve yakınlarına en iyi iş ve ihale imkanını sunma şansına sahip olan şanslı milletvekili grubu.
  1 ... emili
 4. 4.
  türkiye'de de bulunan kuruldur. Ama bizdeki oluşum biraz farklı.

  Misal bizimkiler şöyle;

  http://img142.imageshack....g142/2970/95114724jf8.jpg

  harbiden de bakıyorlar ama. tren olsa gam yemiyecem ama o da yok.

  büdüt: link.
  ... materyalist imam
 5. 5.
  Hem siyasî hem de idari bir organdır.
  ... luzumsuzbiliyorum
 6. 6.
  vergilendirme kurulu olsa sıfat olarak daha münasip olurmuş.

  zira "meclis iradesini nasıl yansıtabiliriz ?" fikrinden çok "neye vergi koysak ? neyi arttırsak ? neye zam yapsak ?" fikrindeler kendileri.
  1 ... hakli
 7. 7.
  birde beraber toplanıp öyle bakarlar.
  ... rhett butler
 8. 8.
  Bakanlar Kurulu, yürütme organının siyasi yönden sorumluluk taşıyan kanadını meydana getirmektedir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşan kollektif bir organdır.

  Bakanlar Kurulu’na, Başbakan başkanlık eder. Cumhurbaşkanı da, gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilir.

  Bakanların hiyerarşik üstü olmadığından, bakanlıkların işlemlerine karşı Bakanlar Kurulu’na itirazda bulunulamaz. Bununla beraber, Bakanlar Kurulu, hükümet ve kamu yönetiminin genel politikasını saptamak ve yürütmek bakımından kolektif sorumluluk taşıdığından, bakanlar ve bakanlıklar üzerinde siyasi anlamda bir denetim gücüne sahiptir.

  Bakanlar Kurulu’nun çalışmalarını düzenleyen, TBMM’de olduğu gibi, bir iç tüzük bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmalarda izlenecek yol ve yöntemler hükümetlere göre değişmektedir. Bu konuda başbakanların politikası etkili ve belirleyici olmaktadır. Bakanlar Kurulu’ndaki kararlar, oy çokluğu ile değil, oybirliği ile alınmaktadır.

  Bakanlar Kurulu, yürütme yetkisini fiilen kullanan ve siyasi sorumluluk taşıyan bir organ olduğu için, önemli görevlere ve yetkilere sahiptir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

  1. TBMM’ye sunulacak olan kanun tasarılarına son şeklini vermek,
  2. Anayasa, kanunlar, kalkınma planları ve hükümet programı çerçevesinde, kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek ve gözetmek,
  3. Ekonomi, ticaret, güvenlik, dış politika, istihdam, eğitim, sağlık, tarım, çevre, altyapı, konut vb. konularda kamu politikaları oluşturmak ve bunları yürütmek,
  4. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak,
  5. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapacağı toplantıda olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek,
  6. TBMM’den yetki alarak, kanun hükmünde kararname çıkarmak,
  7. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarmak. Söz konusu tüzüklerin Danıştay’ın incelenmesinden geçmesi şarttır.

  "ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, istanbul, 2010."
  ... tanzamanitanyeri
 9. 9.
  toplam iq miktarını merak ettiğim topluluktur. sanıyorum kişi sayısından daha fazla değil. bir de egemen çok tatlı lan çok neşeli çocuk, keşke kitap çıkarsa. suat tam aşk adamı zaten;

  suat kılıç

  iq ları çok yüksek değil belki ama çok renkliler.
  ... hakanali
 10. 10.
  Parlementer hükümet sistemlerinde yürütme organının görev ve yetkileri bir devlet başkanı (cumhurbaşkanı) ve bir kurul (bakanlar kurulu) arasında bölüşülmüştür. Bakanlar Kurulu devletin yüksek siyasetini belirleyen yürütmenin icrai kanadıdır.
  ... akdmsynbnymn