1. 1.
    "Şunu anlamalıyız ki Yaradan, özünde kusursuzdur ve herşeyi başlatan olması sebebiyle, tamamlamak için kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Öyleyse şu açıktır ki onun alma arzusu yoktur. Alma arzusu olmadığından dolayı, birisine zarar verme arzusundan da yoksundur. Bu, bu kadar basittir. ilk olarak şunu kabul etmeliyiz ki O, yarattıklarına iyilik yapma arzusundadır. Bu, gözlerimizin önüne serilen O’nun yarattığı mükemmel yaratılıştan açıkça bellidir. Bu dünyada deneyimlediğimiz bazen mutlu bazen mutsuz tüm hisler hep Yaradan’dan gelir. Yaradan’ın doğasında kesinlikle zarar vermek yoktur, yaratılanlar ondan iyilik alır, çünkü sadece ihsan etmek için onları yaratmıştır. Bu nedenle, O sadece iyilik ihsan etmek ister ve doğasından yayılan bu iyilikten dolayı, zarar vermesi kesinlikle imkânsızdır. Bu nedenle O’nu “Mutlak iyilik” olarak tanımlıyoruz."
    -2 ... i love god
  2. 2.
    Gayrimüslim bir düşünce tarzıdır.
    -2 ... ulusoy25