1. 1.
    1801-1877 tarihleri arasında yaşamış marjinalist iktisatçı. fransız asıllıdır. bugün kullanılan modern fiyat teorisinin öncülüğünü yapmıştır. iktisadi analizlere diferansiyel denklemleri ve ilgili maksimizasyon matematiğini uygulamıştır. Tekel teorisine katkılar yapmıştır. monopol ve tam rekabetçi piyasalar için kar maksimizasyonu koşullarını bulmuştur. Alıcı ve satıcıya konan vergileri incelemiş, vergi yükünün her iki durumda da eşit olduğunu farketmiştir. duopol piyasalarla monopol piyasaların farklarını ortaya koymuştur. duopol problemi için çözümü bugün "coutnot-nash* equilibrium" olarak bilinir.
    2 ... phial
  2. 2.
    (bkz: Yılanın başı)
    1 ... bir cocuk