1. 1.
    Kalbin önde bulunan iki odası.
    ... martyns