1. 1.
  erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.
  3 ... lilith
 2. 2.
  ataerkillik sadece erkeklerin kadını ezmesi olarak algılanmamalı.
  Baskın erkeklik modeline uymayan tüm 'erkeklik halleri'nin de
  horlandığı bir sistem olarak algılanmalı. Kısacası ataerkillik
  kadınları değil sadece erkekleri de ezer, ezebilir.
  Öte yandan bu sistemde kadınlar da birbirini ezer.
  Ataerkillik çok daha karmaşık bir güç ilişkisidir.***
  2 ... meister writer
 3. 3.
  toplumun baş belalarından biri. en az cehalet kadar tehlikeli.

  toplumsal cinsiyetçiliğin oluşmasına sebep.
  eşitsizlikten bahsetmeyeceğim bile.
  şiddete sebep.
  sebep işte.
  bir cinsi baz alarak yaşamı kurgulamak ölüme sebep.
  ... ritmik uyuz
 4. 4.
  geyiği avlayıp magaraya getiren erkekle basladigina inandigim olgu. yok egemen olayim yok efendime soyliyim ailenin lideri ben olayimlar benim sozum gecsinler. (bkz: hep ego)
  ... bizedebekleriz
 5. 5.
  "adam" sözcüğünü "insan" sözcüğünün yerine kullananların yaptığı şeydir. bunun son örneğini malum heyete "akil insanlar" yerine "akil adamlar" denilmesiyle gördük. buna göre şimdi adamlar (erişkin erkek kişiler) insan oluyorken kadınlar (erişkin dişi kişiler) insan olmuyor, değil mi? yemezler...
  ... oglan midir adam midir bilemem
 6. 6.
  toplumu yozlaştırır, batırır.
  -1 ... selia
 7. 7.
  Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.

  Ataerkillik sözcüğü Türkçe kökenlidir. Türkçeye Fransızca'dan geçmiş olan ve batı dillerinde Ataerkillik manasında kullanılan patriarka sözcüğü ise Latince patria (baba) ve Yunanca achein (hükmetmek) kelimelerinden türemiştir. Ataerkilliğe dayanan, ata erki temelli olan oluşumlara "ataerkil" veya "patriarkal" denir.

  Modern dünyada dahi ataerkilliğin hakimiyeti neredeyse tartışılmazdır. Bununla birlikte, ataerkil olduğu söylenen toplumlar arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Ataerkillik, maço kültürün yaygınlaşmasına da zemin hazırlamıştır. Bazı tarihçilere göre ataerkillik (partiyarka) dünya toplumlarına egemen olmadan önce bazı toplumlar anaerkil bir düzene sahipti, bazılarında da cinsiyet egemenliği bulunmamaktaydı.
  ... turkmen balasi