1. .
    Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir.
    3 ... martyns
  2. .
    ametal oksiti olan nötr oksitlerden farklı özellikteki oksit grubu.
    ... cutcut