1. 1.
    yeni teknikler deneyen; ticari yanından çok, sanatsal yönü öne çıkan ve seçkin izleyicilere hitap eden sinema türü.
    ... ave maria
  2. 2.
    mainstream* sinemanın karşıtı.
    ... furelise