1. 1.
    1- sonradan olan, dıştan gelen.

    2- geçici, eğreti.
    1 ... frozen hopes