1. 1.
    bir baska malı veya hizmeti üretmek için kullanılan mal ve hizmetlerdir.
    ... gwaihiri