1. .
  konu ve yüklemleri aynı olan iki tikel önerme nitelik bakımından farklı iseler bunlara altkarşıt önermeler denir.

  bazı insanlar öğretmendir---------- doğru
  bazı insanlar öğretmen değildir---- doğru
  bazı insanlar ölümlüdür------------ yanlış
  bazı insanlar ölümlü değildir------ yanlış
  2 ... gonulcelen