1. 1.
    Olasi bir modern firavun sorunsali.

    Muhakkak ki mekani sakar olacaktır.
    1 ... templier