1. 1.
    microsoft server 2000 ve 2003 de user ve computer accountlarını bünyesinde barındıran administrative tool.
    ... armyy