1. 1.
    Seston içerisinde yer alan cansız ögeler anlamına gelen bir terim.
    ... iskandinav