bugün

unlu hollanda'li matematikci Daniel Bernoulli'nin dogdugu yil.
18. yüzyıl başı.
1700 yılında dünyada 13 güçlü devlet vardı.

ingiltere
Fransa
Prusya
Avusturya
ispanya
Hollanda
isveç
-----------------
Osmanlı
Rusya
Babür Şah
Endonezya
Çin
Japonya.
Opel kadet.