bugün

cinlerin musallat olma sebepleri

kendi psikolojik rahatsızlıklarını ve şizofrenik zihinlerini bir görünmeyen dış güce bağlama durumu.Bence insanlar cinlere musallat oluyor.