bugün

şiir

BEYiTNAME

Beni esirge emin kıl kaygılardan
Lütuf ile sarmala esir etme

Beni düşürme beri kıl zilletlerden
Huzur ile karşıla dumur etme

Beni dert etme kavi kıl hep kendini
Afuv ile uğurla naçar etme

Beni taşırma saki kıl sen kendini
Hub ile ağırla çorak etme.