bugün

dönmeler

Hristiyan veya yahudilikten islam'a dönen osmanlı tebaasına söylenirdi eskiden.
Hala da söylenir.
Ermeniden dönme çok vardır Anadolu'da.