bugün

mr corvus

milleti sürekli eziklemeye çalışan, sataşan, büyük ihtimalle ezik olmuş, ezilmiş ve zorbalığa uğrayınca o zorbaya karşı gelmek yerine, onun yaptığı zorbalığı doğru kabul etmiş ve ona benzemiş, aklı fikri *m, *ik, *orno olan abaza yazar.
milleti fakir, sevgilisiz, ezik vb. diye aşağılayan, fazla egosu şişkin, karakterden, görgüden, insanlıktan, vicdandan, akıl fikirden nasibini alamadığı için zavallı aciz birisi.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.