narin olmak için yırtınmak

  1. 4.
    "eşek olana semer vuran çok olur" sözünü hatırlatır.
    1 ... mecburistikamet