hep aynı kitapları okuyan insanlar

  1. 1.
    tahayyüle olan açlıklarını ideolojik telkin teknikleriyle gidermeye çalışan, git gide aptallaşan ve fanatikleşen, dar ufuklu ahmaklar topluluğudur.
    0 ... epsilon pi