iyi birisi olmak dinle alakalı değildir

  1. 8.
    Kesinlikle değildir. inançla alakalıdır. iyiliğin ve iyinin kazanacağına beslenen inançla.
    2 -2 ... milimlik