birlikte başaracağız kampanyası

  1. 3.
    #BirlikteBaşaracağız kampanyasını 39 ilçe belediyemizle dayanışma içinde götüreceğiz.

    Vatandaşlarımızdan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ayni ve nakdi yardım bekliyoruz.

    Yardımsever halkımız gerekli bilgilere birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr sitesinden ulaşabilir.
    5 ... sessizliginyenisesi