din eşittir ahlak mı problemi

 1. 17.
  dinler ahlakın temelindedir. Montaigne'in denemelerinde bahsettiği bir hikayeye dikkat çekmek isterim.

  --Montaigne Denemeler - insan Aklı--
  Belki öteki varlıklarda görüldüğü gibi, insanlar için de
  doğal yasalar vardır; ama bizde kaybolup gitmiştir: Çünkü
  şu mübarek insan aklı her yere karışıp düzen vermeye, kumanda etmeye kalkmış, dünyanın yüzünü kendi büyük iddiaları, kararsız görüşleriyle bulandırmış, karmakarışık etmiş.

  ''Nihil itaque amplius nostrum est
  quod nostrum dico artis est''

  Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır;
  bizim dediğimiz, yapma bir şeydir.

  Cicero

  insanlar her şeyi başka başka gözler, başka başka düşüncelerle görürler: Fikir ayrılıklarının asıl nedeni budur. Aynı
  şeyin bir millet bir yüzüne, bir millet başka bir yüzüne bakar
  ve o yüzünde durur.
  Bir insanın babasını yemesinden daha korkunç bir şey
  düşünülemez; ama eskiden bazı kavimlerde bu âdet varmış,
  hem de bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış; isterlermiş
  ki ölü böylelikle en uygun, en şerefli bir mezara gömülsün;
  vücutları ve anıları içlerine, ta iliklerine yerleşsin; babaları
  sindirme ve özümleme yoluyla kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir boş inancı iliklerinde ve damarlarında taşıyan insanlar için, anasını babasını topraklarda çürütüp kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor değildir

  --Montaigne Denemeler - insan Aklı--

  şimdi buradan görüleceği üzere ahlaki kuralların temeli dindir. her ne kadar atayizler kabul etmese de atayizdelerin bunu okuması ve anlaması gerekir.

  neden ateistler insan eti yemiyor ? neden kanunlarda insan eti yenmesi yasak.
  düşünsenize çok sevdiğiniz kişiyi vücudunuzda yaşatmak varken. neden soğuk toprağın altında çürümeye bırakalım.
  2 ... bado