dua

  1. 390.
    iç huzura ulaşmak amacıyla uygulanan bir tür meditasyon, kul ile yaradan arasındaki en güçlü iletişim şeklidir. yaradan'a duyulan güvendir, yaradan'a sığınmaktır, yaradan'dan yardım istemektir. yaradan'a derdini dökmekten ziyade sorunlara çözüm bulabilmek için yaradan'dan güç istemektir. bilinçaltındaki gücün ortaya çıkmasını da sağlar. doğru hareket etmemiz için yol gösterir. her gece edilen dua her sabah enerji olarak bize geri döner. insanı inandığı ve istediği sürece de en azılı tiplerin veya hiçbir zaman sonu gelmeyecek gibi görünen olayların karşısında dahi sabırlı ve pamuk gibi biri hâline getirebilir. sarf edilen her çaba için dile gelen hiçbir dua karşılıksız kalmaz.
    58 ... arabeskkadin