ayıları tatlı gösterme çabası

  1. 9.
    insanın tek doğal düşmanının ayı olduğu düşünülürse pandalar ve kualalar hariç sevimli bir ayının olduğu pek söylenilemez.
    3 ... fonetik pid