sigara

içinde fare zehirinden egsoz gazına en az 4250 çeşit zehiri barındıran buna rağmen gelişmekte olan ülkelerde tüketimi hızla artan ve dünyadaki bagımlı sayısı en fazla olan madde. **