laik devlet

  1. 1.
    bu iddiada olan ülkeler sadece fransa ve türkiyedir lakin ikisinde de çok sağlıklı uygulanamamıştır.
    0 ... bahtsiz medeni