kemenche

 1. 1.
  moğol istilası sonrası karadeniz'in kuzeyinden(deşt-i kıpçak) doğu avrupa'ya, bugünkü macaristan'a yerleşen kıpçak topluluğunun (bkz: kunlar) önderinin adıdır.
  kıpçak beylerinden kemenche macar kralı'na suikast düzenleyerek öldürmüştür. macaristan kıpçakları hristiyan olarak dil ve kültürlerini kaybetmiştir.
  "kemenche" ismini kumanların yayıldığı diğer sahalarda da görmek mümkündür.

  (bkz: horon/#15019322)
  3 -1 ... protest sanayici