fettah tamince

  1. 4.
    (bkz: rixos)

    akrabalarını iş güç sahibi etmiştir, çevresine çok faydası dokunmuştur.
    1 ... strategy