1. 1.
  hukuken;
  sadece taşınır mallarda söz konusu olan, bir malı elde bulundurma hali.
  mülkiyet hakkını gerektirmeyen durum.
  bir malın zilyedi o malın maliki olmayabilir.
  mesela;
  arkadaşınızın kalemi sizin elinizde ise siz o kalemin zilyedisinizdir
  lakin
  maliki değilsinizdir.
  hem kalem sizin mülkiyetinizde hemde elinizde ise hem zilyet hem maliksizindir...
  (bkz: yeme de yanında yat)
  #104068 :)
 2. 2.
  hukuki bir terim olarak; bir şey üzerindeki fiili tasarruf biçiminde ortaya çıkan hakimiyettir. (bkz: zilyed)
  #812983 :)
 3. 3.
  mulkiyetten farki ortadadir ancak medeni kanun der ki: "menkulun zilyedi malik kabul edilir". yani saatinizi calip koluma takarsam, sahibi ben olurum. saatin size ait olduguna dair ispat yukumlulugu sahsiniza aittir.
  #2186681 :)
 4. 4.
  bir seyin üzerinde fiilen tasarruf sahibi olmaktır. bir esyayı fiili hakimiyeti altında bulunduran kimse onun zilyedidir.
  #2559142 :)
 5. 5.
  gerçekleşmesi için fiili hakimiyetin yanı sıra zilyetlik iradesinin de gerekli olduğu durum.
  #4713402 :)
 6. 6.
  (bkz: elmenlik)
  #6856820 :)
 7. 7.
  bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti. kişi malın sahibi olsun ya da olmasın o mal kimin kontolündeyse ve malın semerelerinden kim faydalanıyorsa malın zilyetliği ondadır.
  #8392208 :)
 8. 8.
  elde bulundurma.
  #35579148 :)
 9. 9.
  Medeni hukukta çok kullanılan kelime. Eşyanın Rıza ile zilyetliginin kazanılması ve Rıza disi zilyetlik kazanımı ayrımı önemlidir.
  #35579190 :)

zilyetlik ile alakalı başlıklar