1. 1.
    Sozluk tanrisi. Evet.
    ... arxaggelou