1. .
    gazetesini bir cemaatin veya herhangi bir ideolojinin hizmetine sunan patron.
    ... nikim yok benim