1. .
  Büyük mutasavvıf. Şairdir. Gül ilahisi çok meşhurdur.
  (bkz: Gül ilahisi)
  ... expert16
 2. .
  --spoiler--
  ey bana dermân soran derdi haber ver sen bana
  dost yolında cân veren merdi haber ver sen bana

  ayn u şın u kâf içinde gördüğüm seyrân-ı hû
  ayn-ı vuslat harfi kim gördü haber ver sen bana

  kâmil insânın yolunda cânı kurbân itmeden
  sohbet-i sultâna kim erdi haber ver sen bana

  kimdir ol hânın yolunda var varından vaz gelen
  aşkına fermân olan ferdi haber ver sen bana

  ehl-i derdin tapusunda zâr ü giryân olmadan
  devlet-i hak devri kim sürdü haber ver sen bana

  kul gerek sultân önünde kulluğa bel bağlaya
  ol mübârek pâye kim girdi haber ver sen bana

  bu sinan ümmî olupdur pây-ı aşkın bendesi
  ol kapudan anı kim ırdı haber ver sen bana
  --spoiler--
  ... mendoza