1. 1.
    bilakis turist gelmeyen iller de çok sever turizleri.
    3 ... erectof