1. 1.
    Piknik tüpünde çelik tava ile daha güzel hale gelen eylemdir.
    ... meruem