1. 1.
    zaman durmuş ve yolcular buharlaşmıştır.
    ... konkordato