1. 1.
    ikinci abdülhamit'in saltanatının 25 yılı kapsamında yaptırdığı vakıf, imare, bina, eser vb. vücuda gelen eserlerin listesini ihtiva eden kitaptır. 1900 yılında çıkmıştır.
    ... mellonnim