1. 1.
    Sokak dilinde başınıza bela olabilecek anlamlara gelebilen söz öbeğidir.
    ... latte addict