1. 1.
    bir nevi hastalık
    2 -1 ... zzg
  2. 2.
    doğal ya da yapay bir tetikleyicinin yazarı etkilemesiyle harekete geçen istek.
    ... legend of the stranger